NAGRODY
GROWING
FURTHER
2024/2025

Nagrody Greenman Group na rzecz przyszłości sektora handlu spożywczego

Greenman Group zaprasza do ubiegania się o nagrody Growing Further, programu identyfikującego, uznającego i nagradzającego firmy, które za cele postawiły sobie pozytywny wpływ na łańcuch dostaw w detalicznym handlu spożywczym.

KATEGORIE
Zostanie ogłoszone

KIM JESTEŚMY

Greenman Group składa się z dziesięciu blisko powiązanych spółek zlokalizowanych w 6 krajach i zatrudniających ponad 150 pracowników. Przy silnym zakorzenieniu w sektorze nieruchomości spożywczych, w ostatnich latach strategiczny nacisk został przesunięty na zrównoważone praktyki i innowacje. Fundusze Grupy posiadają nieruchomości spożywcze o wartości około 1,35 mld euro we Francji, Niemczech i Polsce. W odpowiedzi na zmieniające się systemy handlu detalicznego i troskę o środowisko, Grupa zobowiązała się do osiągnięcia celów zerowej emisji netto zgodnie z Porozumieniem Paryskim i przekształcenia swoich funduszy w fundusze zrównoważonego rozwoju według artykułu 9. Przyjmując proaktywne podejście, Grupa zdywersyfikowała swoje działania w kierunku przedsięwzięć technologicznych, obejmujących wielkoskalową farmę wertykalną, przedsiębiorstwo dostarczające energię ze źródeł odnawialnych oraz projekty pilotażowe w zakresie wychwytywania dwutlenku węgla i rzeczywistości rozszerzonej. Więcej informacji o Grupie znaleźć można na stronie www.thegreenman.group

HARMONOGRAM

1 maja 2024

Otwarcie procesu aplikacji

8 października 2024

Ostateczny termin składania aplikacji

1 listopada 2024

Ogłoszenie krótkiej listy kandydatów

Zostanie potwierdzone w listopadzie 2024

Rozpoczęcie procesu wywiadów

29 listopada 2024

Ogłoszenie finalistów

30 stycznia 2025

Rozstrzygnięcie konkursu i ceremonia wręczenia nagród

JAK APLIKOWAĆ

ETAP 1: SAMOOCENA

Konkurs jest otwarty dla wszystkich z innowacyjną działalnością biznesową (od bardzo wczesnego stadium do bardziej rozwiniętych koncepcji), mającąna celu pozytywny wpływ na dowolny etap łańcucha dostaw w detalicznym handlu spożywczym.

Jeżeli Wasza działalność nie przekracza 5 lat lub zatrudniacie mniej niż 30 pracowników, nasz program może być właśnie dla Was!

ETAP 2: APLIKACJA

W celu złożenia aplikacji prosimy o wypełnienie formularza:
TUTAJ

ETAP 3: KRÓTKA LISTA

W procesie wyłaniania zwycięzców wszystkie aplikacje oceniane będą przez pryzmat innowacyjności, zrównoważonego rozwoju, skalowalności i użyteczności. Wióęcej informacji o jurorach oraz kryteriach oceny i ich wadze dostępne jest tutaj.

ETAP 4: WIDEOWYWIADY

Wszystkie firmy zakwalifikowane na krótkąlistęzostanązaproszone do udziału w wideowywiadzie, podczas którego będąmogły przedstawić jurorom swój produkt. W tym etapie jurorzy wyłonią finalistów, którzy zostanązaproszeni na finał konkursu podczas ceremonii wręczenia nagród w styczniu.

ETAP 5: CEREMONIA WRĘCZENIA NAGRÓD

Maksymalnie po trzech uczestników w każdej z czterech kategorii otrzyma możliwość osobistego zaprezentowania sięprzed jurorami w dniu ceremonii wręczenia nagród w styczniu 2024 r. w Dublinie. Tego dnia wyłonionych zostanie czterech zwycięzców w poszczególnych kategoriach. Następnie przedsiębiorstwo, które uzyskało najwyższe wyniki w kryteriach innowacyjności, zrównoważonego rozwoju, użyteczności i skalowalności, zostanie ogłoszone zwycięzcąównym.

NAGRODY PIENIĘŻNE

Zwycięzcy zostanąogłoszeni podczas ceremonii wręczenia nagród w styczniu 2025 r. Każdy zwycięzca w danej kategorii otrzyma nagrodęw wysokości 12.500 €. Zwycięzca główny zostanie dodatkowo nagrodzony kwotą50.000 €, czyli łącznie 62.500 €.

JURORZY