PYTANIA SAMOOCENY & APLIKACJA

Greenman Group po raz pierwszy zaprasza do składania zgłoszeń do nagród Growing Further, programu identyfikującego, uznającego i nagradzającego firmy, których celem jest pozytywny wpływ na łańcuch dostaw w detalicznym handlu spożywczym. Growing Further obejmuje cały łańcuch dostaw, od produkcji do gospodarki odpadami, promując zrównoważoną przyszłość w branży spożywczej.

Chcesz uczestniczyć w programie Growing Further? By rozpocząć zgłoszenie, wystarczy wypełnić poniższy formularz aplikacyjny!

Informacje o aplikującym

FORMULARZ APLIKACYJNY

(maks. 500 słów)
(maks. 500 słów)
(maks. 500 słów)
(maks. 500 słów)
(maks. 500 słów)
(maks. 500 słów)

Jakie jest największe wyzwanie, przed którym stoi Wasza działalność i jak je podejmujecie? (maks. 500 słów)

(maks. 500 słów)
(maks. 500 słów)
(maks. 500 słów)

DOKUMENTY UZUPEŁNIAJĄCE

Prosimy o załączenie dokumentów uzupełniających, takich jak pitch deck, biznesplan lub wideo. Maksymalna wielkość pliku wynosi 10 MB. Materiały wideo nie powinny przekraczać 5 minut.

OSOBA DO KONTAKTU