Polityka prywatności

Greenman Group (dalej zwana “Grupa GM” lub “my”) w pełni szanuje prawo użytkownika do prywatności podczas korzystania z niniejszej strony internetowej.

Każdorazowo podczas korzystania z niniejszej strony internetowej mogą być zbierane dane za pomocą plików cookies i innych technologii. Korzystając z naszej strony, użytkownik wyraża zgodę na stosowanie przez nas z plików cookies w sposób opisany w powiadomieniu o plikach cookies.

Zbieranie i wykorzystywanie danych

Na niniejszej stronie internetowej nie zbieramy żadnych danych osobowych użytkownika bez jego uprzedniej zgody. Przed zebraniem danych informujemy użytkownika, co zamierzamy zrobić z jego danymi, aby mógł zdecydować, czy chce je nam przekazać.

W przypadku dokonania rejestracji w Grupie GM może być konieczne podanie nam danych osobowych w celu zapewnienia użytkownikowi danej usługi. Konieczne może być na przykład podanie następujących danych:

 • imię i nazwisko;
 • adres email;
 • numer telefonu; oraz
 • rodzaj wymaganych usług.

Wszelkie dane powierzone nam przez użytkownika są traktowane z szacunkiem, w sposób bezpieczny i poufny. Dodatkowo do danych przekazanych nam podczas pierwszego kontaktu oraz w przypadku dalszej korespondencji z nami przez e-mail lub telefonicznie, możemy zachować treść komunikacji użytkownika wraz z jego numerami telefonów, adresami e-mail i naszymi odpowiedziami, zgodnie z wymogami ustawy o ochronie danych osobowych. Dane te zachowujemy wyłącznie w celu zapewnienia użytkownikowi odpowiednio wymaganych usług.

Grupa GM za pośrednictwem niniejszej strony internetowej nie zbiera celowo żadnych wrażliwych danych, chyba że jest to wymagane przez prawo. Wrażliwe dane osobowe obejmują takie informacje jak rasa lub pochodzenie etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub inne, przynależność do związków zawodowych, zdrowie fizyczne lub psychiczne, życie seksualne lub rejestry karne, a w niektórych przypadkach także numery ubezpieczenia społecznego lub informacje finansowe. Grupa GM dokłada wszelkich starań na rzecz ochrony poufności i bezpieczeństwa danych, które pozyskuje w ramach prowadzenia działalności. Dostęp do takich danych jest ograniczony, a odpowiednie polityki i procedury mają na celu ochronę danych przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i ujawnieniem.

Dane osobowe użytkownika są przechowywane wyłącznie w celu umożliwienia nam świadczenia w przyszłości lepszych usług.
Zgodnie z RODO użytkownik ma prawo do otrzymania kopii wszelkich przechowywanych przez nas danych dotyczących jego osoby. Jeżeli w jakimś momencie po przekazaniu nam danych osobowych użytkownik zdecyduje, że nie chce już, abyśmy je przechowywali lub wykorzystywali, lub w przypadku, gdy dane staną się nieaktualne, może powiadomić nas o tym, a my usuniemy lub poprawimy dane we właściwym terminie i zgodnie z wymogami prawnymi.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że w pewnych okolicznościach możemy być zobowiązani do ujawnienia dotyczących go danych osobowych osobom trzecim, na przykład w celu spełnienia wymogów prawnych lub zapewnienia zgodności z  postępowaniem sądowym.

W jaki sposób wykorzystujemy dane przekazane nam przez użytkownika?

Wszelkie przekazane nam dane osobowe przechowujemy i przetwarzamy wyłącznie z powodów wymienionych poniżej:

 • w odniesieniu do danej usługi związanej z zapytaniem użytkownika;
 • w celu odpowiedzi na pytania lub zapytania przesyłane nam przez użytkowników;
 • w celu uzyskania informacji zwrotnych na temat kontaktów użytkownika z naszą firmą;
 • w celu przekazania użytkownikowi aktualnych informacji, takich jak np. pomyślne zgłoszenia w konkursach; lub
 • w celu wysyłki newsletterów i informacji związanych z branżą usługi.

Kontakt z użytkownikiem

Nasz kontakt z użytkownikiem może nastąpić z powodów natury administracyjnej w związku z usługą lub ofertą, na które zapisał się użytkownik. Na przykład:

 • jeżeli użytkownik wysłał zapytanie za pośrednictwem formularza kontaktowego;
 • w przypadku zgłoszenia do udziału w wydarzeniu lub konkursie;
 • po skierowaniu do nas prośby o otrzymanie informacji o naszych usługach, działaniach lub treściach online;
 • zaproszenie użytkownika do udziału w ankietach dotyczących naszych usług (udział w nich jest zawsze dobrowolny); lub
 • po zapisaniu się do newslettera lub e-zinu.

Newslettery i aktualne informacje

Użytkownik otrzymuje od nas e-ziny lub podobną korespondencję i aktualne informacje wyłącznie, jeżeli udzieli nam na to wyraźnej zgody (np. zapisując się do newslettera, na stronie na Facebooku lub za pośrednictwem formularza kontaktowego).  Użytkownik jest informowany o możliwości dokonania wyboru poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru, w którym może zdecydować, czy chce otrzymywać e-ziny.

Jeśli użytkownik nie życzy sobie, abyśmy kontaktowali się z nim w wybranym zakresie, może zrezygnować z usługi, postępujc zgodnie z instrukcjami zawartymi w e-zinie. W tym celu wystarczy kliknąć przycisk rezygnacji z subskrypcji i postępować zgodnie z podanymi instrukcjami. Jeśli użytkownik kontaktuje się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, możemy zachować treść jego wiadomości e-mail, jego adres e-mail i nasze odpowiedzi.

Pliki cookies

Pliki cookies (tzw. ciasteczka) to pliki przesyłane przez stronę internetową do komputera użytkownika.  Pliki cookies mogą przechowywać informacje o preferencjach użytkownika i inne informacje potrzebne podczas odwiedzania przez niego strony internetowej. Są one powszechnie stosowane na stronach internetowych.

Jak używamy plików cookies?

Używamy plików cookies do monitorowania ruchu na naszej stronie internetowej, aby zapewnić lepszy poziom usług i umożliwić użytkownikowi różne funkcje, takie jak spersonalizowane dostarczanie informacji.  Aby nie korzystać z plików cookies, należy aktywować funkcję dostępną w większości przeglądarek internetowych, która umożliwia użytkownikowi odrzucanie lub akceptowanie plików cookies.

Pliki cookies w Google Analytics

Są to pliki cookies ustawiane bezpośrednio przez niniejszą stronę internetową. Służą one do zbierania informacji o tym, w jaki sposób odwiedzający korzystają z naszej strony internetowej. Danych tych używamy do tworzenia raportów w celu ulepszania naszej strony internetowej. Pliki cookies w formie zanonimizowanej zbierają dane takie jak liczbę odwiedzających stronę internetową, skąd odwiedzający weszli na stronę i jakie podstrony odwiedzili.  Więcej informacji na temat stanowiska Google w sprawie prywatności w odniesieniu do usługi analitycznej znaleźć można na stronie http://www.google.ie/policies/privacy/. W celu nieudzielenia zgody należy kliknąć na następujący link https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Analityka serwera

Gromadzimy również dane statystyczne i analityczne zebrane podczas standardowego działania naszych serwerów internetowych, dostarczających nam ogólnych i nieokreślonych indywidualnie danych.  Nie podejmujemy żadnych prób identyfikacji poszczególnych użytkowników ani powiązania jakichkolwiek zebranych danych technicznych z konkretnym użytkownikiem.

Zastrzeżenie

Greenman Group, jej pracownicy, osoby działające w jej imieniu i jej agenci, podmioty powiązane lub inni przedstawiciele oraz spółki dominujące i zależne nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek roszczenia, sytuacje awaryjne, żądania, pozwy, szkody, straty, wydatki, w tym między innymi uzasadnione opłaty prawne i koszty postępowania, wynikające z lub w związku z wykorzystaniem i/lub rozpowszechnianiem danych osobowych dotyczących użytkownika zgodnie z niniejszą polityką prywatności i zgodami użytkownika.

Strony internetowe osób trzecich

Użytkownik powinien mieć świadomość, że w przypadku umieszczenia na niniejszej stronie internetowej linku do innej strony internetowej, nie mamy nad nią kontroli.  Nie ponosimy odpowiedzialności za praktyki innych stron internetowych w zakresie ochrony prywatności.

Prawa użytkownika jako osoby, której dane dotyczą

 • Użytkownik ma prawo do otrzymania kopii wszelkich posiadanych przez nas danych dotyczących jego osoby;
 • Użytkownik ma prawo zażądania zmiany jego danych w celu zapewnienia ich dokładności i aktualności;
 • Użytkownik w każdej chwili może skontaktować się z nami i zażądać usunięcia swoich danych;
 • W pewnych okolicznościach użytkownik może sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas jego danych lub zażądać jego ograniczenia; oraz
 • Użytkownik w każdej chwili może wycofać swoją zgodę na przetwarzanie przez nas jego danych.

Korzystanie z praw użytkownika i kontakt z nami

Aby skorzystać ze swoich praw lub skontaktować się z nami w sprawie swoich danych, wystarczy wysłać wiadomość e-mail na adres enquiry@thegreenman.group lub skontaktować się z nami pod numerem telefonu +353 1 6471121, określając charakter swojego żądania. W ciągu jednego miesiąca od otrzymania żądania musimy dostarczyć użytkownikowi odpowiednich informacji. Termin miesięczny może jednak zostać przedłużony o kolejne dwa miesiące w przypadku żądań złożonych lub licznych. O takim przedłużeniu terminu powiadomimy użytkownika w ciągu jednego miesiąca od otrzymania żądania, podając przyczyny opóźnienia.

Zmiany w treści polityki prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej polityki prywatności według własnego uznania i w dowolnym momencie. Użytkownik powinien regularnie sprawdzać treść niniejszej polityki prywatności pod kątem wszelkich zmian.
Ostatnia aktualizacja: 11/07/2023