Growing Further Awards

WSPIERANIE INNOWACJI W HANDLU DETALICZNYM

Korzystając ze swojej platformy, Growing Further identyfikuje, uznaje i nagradza firmy, które za cel postawiły sobie pozytywny wpływ na dowolny etap łańcucha dostaw w handlu detalicznym. Growing Further koncentruje się na całym łańcuchu dostaw, od produkcji po gospodarkę odpadami, promując zrównoważoną przyszłość branży handlu detalicznego. Nasza pierwsza ceremonia wręczenia nagród odbyła się w styczniu 2024 roku.

Growing Further Awards
Growing Further Awards

GREENMAN GROUP

Greenman Group składa się z dziesięciu blisko powiązanych spółek zlokalizowanych w 6 krajach i jest silnie zakorzeniona w sektorze nieruchomości spożywczych. Fundusze Grupy posiadają nieruchomości spożywcze o wartości około 1,35 mld euro we Francji, Niemczech i Polsce. W ostatnich latach strategiczny nacisk został przesunięty na zrównoważone praktyki i innowacje. W odpowiedzi na zmieniające się systemy handlu detalicznego i troskę o środowisko, Grupa zobowiązała się do osiągnięcia celów zerowej emisji netto zgodnie z Porozumieniem Paryskim, a jej flagowy fundusz Greenman OPEN jest największym na rynku funduszem nieruchomości zaklasyfikowanym do funduszy zrównoważonego rozwoju według artykułu 9. Przyjmując proaktywne podejście, Grupa zdywersyfikowała swoje działania w kierunku przedsięwzięć technologicznych, obejmujących wielkoskalową farmę wertykalną, przedsiębiorstwo dostarczające energię ze źródeł odnawialnych oraz projekty pilotażowe w zakresie wychwytywania dwutlenku węgla i rzeczywistości rozszerzonej. Poprzez takie inwestycje i inicjatywy jak Growing Further, Grupa Greenman stara się wspierać rozwój firm, które poszukują nowatorskich i inspirujących sposobów prowadzenia działalności w szeroko pojętym łańcuchu dostaw sektora detalicznego handlu spożywczego.