Growing Further Awards
Growing Further Awards

Growing
Further
Awards
2025

Nagrody na rzecz innowacyjnej przyszłości sektora handlu detalicznego

Greenman Group zaprasza do ubiegania się o nagrody Growing Further Awards, programu identyfikującego, uznającego i nagradzającego firmy, które za cele postawiły sobie pozytywny wpływ na łańcuch dostaw w handlu detalicznym. Growing Further koncentruje się na całym łańcuchu dostaw, od produkcji po gospodarkę odpadami, promując zrównoważoną przyszłość branży handlu detalicznego.

HARMONORGAM

1 MAJA 2024

Otwarcie procesu aplikacji

4 PAŹDZIERNIKA 2024

Ostateczny termin składania aplikacji

1 LISTOPADA 2024

Ogłoszenie krótkiej listy kandydatów

TBC LISTOPAD 2024

Rozpoczęcie procesu wywiadów

29 LISTOPADA 2024

Ogłoszenie finalistów

30 STYCZNIA 2025

Rozstrzygnięcie konkursu i ceremonia wręczenia nagród

NAGRODY PIENIĘŻNE

Zwycięzcy zostanąogłoszeni podczas ceremonii wręczenia nagród w styczniu 2025 r. Każdy zwycięzca w danej kategorii otrzyma nagrodęw wysokości 12.500 €. Zwycięzca główny zostanie dodatkowo nagrodzony kwotą50.000 €, czyli łącznie 62.500 €.

Prize Fund